Saturday, September 25, 2004

Škola

Markéta odletěla ve středu do Kalifornie a mně začala tento týden opět škola po týdnu volna. Chris je pryč a tak kdo budou moji učitelé? Hodně jsem se obával, aby to nebyl znova Leon. On sice učí dobře a naučí dost, ale jeho hodiny jsou tak nudné, že jsme občas usínali. Taky se neshodneme v politice, ale to by nebyl takový problém, protože respektuji názory jiných. Co mě ale doslova vyděsilo, byla jeho odpověď na otázku, proč bude volit Bushe. A odpověď :" Bush mně dal 500 dolarů jako úlevu na daních a to Clinton ne. A taky si nemyslím, že Bush udělal něco špatného v Americe a ani ve světě."!!! To, myslím, mluví samo za sebe. Kdo mě zná, dokáže si představit moji reakci. Naštěstí není můj učitel. Je to Carla na gramatiku a Cameron na konverzaci. S Carlou si báječně rozumíme a Cameron je nový, tak zatím nevím, co od něj očekávat. Je tam ale další nová učitelka. Susie, původně ze státu Washington, ale jak je ten svět malý, tak ona učila dva a půl roku angličtinu v Praze! Máme si rozhodně o čem povídat a mě to potěšilo, že jsem se setkal s jiným Američanem než Jesse nebo jeho rodina, kdo žil v České republice. Mluví trochu česky a požádala mě, jestli bychom se občas nemohli sejít a mluvit česky. Domluvili jsme si večeři na minulý čtvrtek. Ona vařila a já přinesl pivo. Samozřejmě české. Rebela. Byla nadšená. Vyprávěla mi, jak ji chybí čeština a chodí ji poslouchat do Bohemian Hall v Astoria, jak miluje české pivo a nemá ráda české rohlíky. Byla to příjemná konverzace, pomáhal jsem ji, protože pravda je, že dělala dost chyb a rozhodně jako Jesse nemluví. Ale to se zlepší. Omlouvala se, jak jí to nejde, jenže já vím, co je to se učit cizí jazyk, protože já angličtinu taky někdy pořádně kazím a čeština pro ně musí být strašně těžká.
Marketa flew on Wednesday to California and my school started this week again after one week off. Chris is gone and I wondered who would be my teachers? I was worried a lot that it might be Leon again. He teaches well and he teaches us much, but his classes are so boring that we sometimes have fallen asleep. We also don't agree about politics. This wouldn't be such a problem, because I respect others opinions, but what really gave me the creeps was his answer to the question why he will vote for Bush. His answer was, “He (Bush) gave me $500 in the tax cut but Clinton didn't. And I don't think that Bush has done anything bad in America and the world.”!!! It expresses itself. Those of you who know me can imagine my reaction. Fortunately, he's not my teacher. It's Carla for grammar and Cameron for conversation. We get along well with Carla, and Cameron is brand new and I don't know yet what to expect of him. There is another new teacher there, Susie. She is originally from Washington State, but the world is so small that she used to teach English two and a half years in Prague! We have something to talk about, and I was pleased that I met an American other than Jesse and his family who used to live in the Czech Republic. She speaks a little bit of Czech, and she asked me to have a meeting some time and speak Czech. We agreed to last Thursday. She cooked and I brought beer. Of course it was Czech beer. Rebel. She was impressed. She told me how she is missing the Czech language and is going to Bohemian Hall in Astoria to listen to it and how she likes Czech beer and dislikes Czech rolls. The conversation was pleasant and I helped her out because the truth is she was making several mistakes and definitely doesn't speak Czech as Jesse does. She will make progress. She was apologizing about how she can't speak properly, but I know what learning a foreign language is about, because I sometimes make mistakes, too, and Czech must be very tough for other people. <>
Written with kind help of Jesse.