Wednesday, September 29, 2004

Jak z člověka během chvíle udělat rasistu...

Jednoduše. Zde je návod. Vemte pár milionů ilegálních Hispánců a nechte je žít volně v USA. Přidejte jejich vlastnosti jako je lenost, neochota přijmout zvyky hostitelské země, pocit beztrestnosti a vyjímečnosti. Nechte v platnosti zákony v podobě, jak byly schváleny během afro-amerického hnutí proti rasové segregaci, což byl skvělý počin, ale, pánové a dámy senátoři a kongresmani, po 40 letech je přeci jen jiná situace ve společnosti, a dočkáte se toho, že jako bílý Američan nejenže hledáte těžko práci, ale když ji máte a snažíte se naučit svůj rodný jazyk přistěhovalce, budou si oni na vás stěžovat a nechtít s vámi spolupracovat, protože nejste Hispánec a nemluvíte španělsky. Aby se Američan pomalu bál mluvit v některých částech jeho rodné země rodným jazykem- anglicky. Přesně to se stalo Jessemu. Učí (ano, stále učí) v hispánské jazykové škole angličtinu. Dnes se dočkal toho, že jedna skupina (naštěstí jen jedna a menší) se odmítla účastnit jeho hodiny, protože s nimi nemluví španělsky a není Hispánec a také, že v jejich třídě je jedna ruská studentka . Takhle se jim podařilo vyhnat ze třídy i jiné " nehispánské" studenty. Je to hnusné, rasistické a hloupé. Já bych na hodině angličtiny totiž očekával, že budu hovořit anglicky. Znám Jesseho čtyři roky a vím, jaký je jeho postoj k menšinám. Nikdy jsem ho neslyšel říct třeba jen vtip proti jiné rase, vždy hájil jejich práva a mě usměrňoval, když jsem prohlašoval o Hispáncích, že je to banda lenochů, která se nechce učit jiný jazyk než ten jejich. Nechci generalizovat, jsou mezi nimi i báječní lidé hovořící krásnou angličtinou a velmi milí k ostatním a taky je asi pravda, že záleží na tom, s které zěmě oni Hispánci jsou. Jak se asi Jesse musel cítit?! Není divu, že to v něm pomalu vyvolává nechuť s těmito lidmi komunikovat, že nechce už nikdy v životě Hispánce učit. Já jsem si o nich udělal svůj úsudek po mém příjezdu sem a jen se mi to potvrdilo a Jesse začíná souhlasit. První, co mám udělat,když se rozhodnu žít v cizí zemi (legálně či nelegálně) je naučit se jazyk jejích obyvatel, abych lépe pochopil jejich kulturu. Udržme si své tradice, jazyk, zvyky v zemi, kde jsme se rozhodli hledat štěstí, ale nenuťme lidi v této zemi přizpůsobovat se nám a nutit je opustit jejich jazyk, tradice a zvyky. Nedělejte z Ameriky další latinsko-americkou zemi. Zdá se vám můj názor rasistický a nepřátelský vůči Hispáncům? Inu, JAK Z ĆLOVĚKA BĚHEM CHVÍLE UDĚLAT RASISTU....