Friday, December 23, 2005

Isai

Mluvím o Isaiovi od té doby, co jsem ho začal hlídat a zatím ho, kromě mě, nikdo neviděl. Takový mysteriózní kluk. Ale on existuje a dnes vám přináším pár jeho fotek. Nejsou nejlepší, ale lepší něco než nic. Je to ho hodný kluk a i když ze začátku byl hodně ostýchavý a nemluvný, časem se otrkal a myslím, že spolu vycházíme velice dobře. Někdy mi připomíná mě v jeho věku. Často se ptá otázky, které mě dostanou. Je na ně těžké odpovědět v češtině natož pak v angličtině. S poslední doby ty nejzajímavější : " Proč je nebe načervenalé?" To byla už tma a obloha skutečně se zdála být červená kvůli světlům z New Yorku. A dvě nejlepší : " Jak to, že Santa zná všechny hračky na světě ?" a " Kde Santa bydlí?" Snad jsem mu dal dobré odpovědi.

I've been talking about Isai since I started babysitting him and nobody, besides me, has ever seen him. Such a mysterious boy. Yet he does exist and today I'm bringing you a few pictures of him. They are not the best, but better something than nothing. He's a nice boy and although he was very shy and uncommunicative at the beginning, he eventually got used to me and I think we get along quite well now. Sometimes, he resembles me when I was at his age. He often asks me questions and he gets me on them. It is hard to answer them not only in Czech but also especially in English. The most interesting recent questions are : " Why is the sky reddish today?" It was dark already and the sky seemed to be really reddish because of all the lights from New York City. Here are the two best of them :"How come Santa knows all toys in the world?" and " Where does Santa live?" I hope I gave him the right answers.