Tuesday, March 22, 2005

Případ Schiavo - část druhá

Dnes jen pár poznámek. Během těchto hektických dnů bylo provedeno několik průzkumů veřejného mínění k tomuto případu. Ať už to byl průzkum stanice ABC, průzkum zadaný BBC anebo hlasování na internetových stránkách excite.com, jejichž čtenáři jsou většinou konzervativní, všechny dopadly pro mě překvapivě. Přestože je dnešní americká společnost považována za velmi konzervativní (nejen mnou!) a má velice konzervativního prezidenta a většinu zákonodárců, průzkumy ukázaly, že převážná část Američanů je pro odpojení T. Schiavo od přístrojů a nesouhlasí s intervencí Kongresu do tohoto případu. Podle průzkumu BBC to bylo 2:1.
Má druhá poznámka se týká samozřejmě Mr. B. Na jednom příkladu vám chci ukázat jeho pokrytectví. Úsudek je na vás. Jak jistě víte, Mr. B. spěchal z Texasu do Washingtonu D.C. podepsat zákon na ochranu života. Jeho komentář k tomu byl ve smyslu - v rámci humanity se můžeme dopustit chyb. Ale kde byla jeho humanita a ochrana života, když ještě jako guvernér státu Texas podepsal zcela opačný zákon, který umožnil nemocnici odpojit od životně podpůrného systému dítě, jehož rodina si nemohla dovolit držet ho dále při životě. Kde byli v tu chvíli všichni ti křesťanští křiklouni, kteří dnes s páskou přes ústa demonstrují za právo T. Schiavo žít. To dítě mělo stejné právo na život jako tato žena, jen rozdíl byl v penězích. Takže dva stejné případy poměřovány jinak jen kvůli prachům a politickým ambicím. A pak kdo je antihumanista.