Wednesday, January 04, 2006

Podívej, copak to roste? Look what's growing?

O vánocích nám téměř všem Ježíšek a Santa nadělili Chia Pet. Já dostal hrocha, maminka a Michael dostali dinosaura a Sallie a Much králíka. Teda doufám, že se nepletu. Nicméně, nejsem si jistý, jestli něco podobného máme v Česku, ale princip je strašně jednoduchý. Chia Pet je v různých tvarech z kameniny, na kterou se nanesou semínka čehokoliv na cosi jen vzpomenete. Takže můžete takhle pěstovat třeba bylinky do kuchyně. Na vrchu je otvor, do kterého se každý den musí doplňovat voda, aby to stále bylo vlhké a pak jen stačí pozorovat jak to roste.

Ježíšek and Santa gave us all a Chia Pet as a Christmas gift. I got a hippo, Jesse's mom and Michael got a dinosaur and Sallie and Mush a bunny. Well, I hope I'm not mistaken. Anyway, I'm not sure we have something similar to that in Czechia, but it's very simple. The Chia Pet is sculpted in many forms from terra-cotta clay on which seeds from whatever you can imagine are put. You can grow herbs like that as well. There is a hole on top of it in which you pour water everyday to keep it always wet and then you can just watch it grow.