Tuesday, January 24, 2006

Něco prohnilého je v Království českém

Dlouhou dobu jsem se nevyjadřoval k dění v České republice. Jednak proto, že nejsem přímo na místě a mám informace pouze zprostředkované a taky proto, že zdejší dění mě zaměstnává až až. Dnes jsem se ale rozhodl napsat pár svých vlastních postřehů. Upozorňuji, že jde jen o moje názory a stanoviska a zdroje k informacím, které mám, se omezujií na internetové noviny a zpravodajské vysílání České televize. Takže vy v Česku si můžete udělat obrázet o tom, jak vlastně média formují a ovliňují názory a postoje.
Jen stěží se mi chce věřit, že Paroubek a jeho vláda má takovou odezvu u lidí, po tom všem, co udělal nebo řekl. Předně. Když se mluvilo o jeho možném nástupu na post prémiéra, už tenkrát se mi to nelíbilo, protože si vzpomínám na jeho působení na Magistrátu hl. města Prahy, kde, jestli se nemýlím, měl na startosti finance. Jednou díky němu Praha přišla o velké množství peněz na transakci, kterou on měl osobně na starosti a kdy šlo o převody peněz. Jeho zanedbáním ty převody byly prováděny pod naprosto nevýhodným kurzem, čímž, jak jsem už řekl, Praha přišla o svoje peníze. Jeho tehdejší vysvětlování napovídalo, o jakou osobu se jedná. Populista s velkými ambicemi na moc a vládnutí. No, dočkal se. Jeho styl a rétorika nejsou vůbec podle mého gusta. Tím neříkám, že by premiér měl dělat a říkat to, co se zrovna mě líbí, spíš jde o to jak to dělá a jako to říká. Jeho styl - nejdříve se vypořádáme s nepřizpůsobivou mládeží, která nám kazí obraz téměř socialistického, pardon, sociálně dokonalého státu a pak se pustíme do těch svobodomyslnej novinářů, kteří si nám tu píší co chtějí a oni přece musí o nás psát jenom to krásné - je téměř Jakešův styl. Takže v létě dostal první šanci a hned ji jak se patří využil. Bral to hlava nehlava. Pravda, sám měl ruce čisté, ale zaměstnané taháním za ty důležité šňůrky a páky. Ti, co mě znají, vědí , že nejsem vůbec zastáncem ani hudby natož pak životního stylu oněch účastníků Czechtecku, ale to ještě neznamená, že je seřežu co to dá. Možná, skutečně jen možná zásah byl podle zákona a na jeho ochranu, ale způsob zásahu byl děsivý a připomínal bytky komunistické policie. Paroubkovy následné komentáře byly přesně v duchu normalizační propagandy husákova režimu. Tím se dostávám k problému, který vidím, bohužel, i tady v USA a to je problém mediální. Každý režim se snaží ovládat média. Jeden více úspěšně, druhý už méně. Někdo to více skrývá, tak jako tady a pak, když to vyplave na povrch, je z toho průšvih, ale už ne takový, jaký by to býval byl dříve. A pak jsou tu tací, kteří se otevřeně hlásí k nenávisti vůči svobodným médiím - takový je Zeman a nakonec je tu Paroubek, který naplňuje jak tu nenávist tak i číní kroky k umlčení některých k němu a jeho vládnutí nejvíce kritických novinářů. A pak se obklopuje jemu podobnými lidmi. Nejdříve to byl Jandák, podle mě průměrný herec a dobrý pijan a pak Rath, slizký člověk s falešným pohledem, kariérista a populista, který se po těch letech nakonec dočkal.
Jeden Paroubkův krok však oceňuji a to je jeho vstřícné gesto vůči německým antifašistům, kteří byli kolektivně vyhnáni s nacisty po 2. světové válce.

Na druhou stranu ani novináři nejsou úplně bez chyb. Nejdřív je tu problém s jazykovou úrovní u některých z nich. Mám hlavně na mysli články, které jsou umísťovány na internetových novinách, kde je někdy čeština přímo děsivá a to v nejzákladnějších výrazech. Také mě občas zaráží používání některých slov či slovních výrazů v radiích a televizi. Jako příklad si vzpomínám vysílání stanice ČT24, kde jeden mladý redaktor použil slovo " výcuc". Jistě, není to slovo vulgární či jinak expresivní, ale podle mého citu do televize prostě nepatří. V neposlední řadě je tu pak dokument o České televizi a stávce jejích redaktorů v roce 2000, který Česká televize pro mně z ne docela jasného důvodu odmítla odvysílat. Stydějí se snad tehdejší aktéři za to co se odehrálo, nebo je to strach vracet se zpátky a podívat se na "onu hru" s odstupem a nadhledem času? Či je to něčí tlak na vedení televize? Já jsem se zúčastnil téměř všech tehdejších demonstrací. Stáli jsme s Jessem v mrazu a sněhu na nádvoří České televize a nelituji toho. Co jsem tehdy považoval za správné, jsem udělal. A udělal bych to znovu, pokud bych cokoliv cítil stejně.
A poslední věc, která mě doslova dostala a díky které jsem si uvědomil, že přeci jen existují nějaké rozdíly mezi českou a americkou žurnalistikou, byl velice rozdílný a na straně českých novinářů téméř skandální přístup s jakým lidovky.cz a idnes.cz komentovaly získání Zlatého globu pro film "Brokeback Mountain". Titulky stylu "...vyhrál homosexuální film" a co horší "...."teplý" film získal Zlatý globus" jsou neuvěřitelné. To prostě do slušné žurnalistiky nepatří. Autorův postoj ke gay tématice může být jakýkoliv, ale nesmí se odrazit v jeho profesionálním přístupu, pokud ovšem nepíše o svém vlastním názoru. Což se ale nestalo. Nikdo se však nad tím nepozastavil, co já vím, protože v Čechách už není žádná silná organizace, která by hájila gay komunitu. Tady je to velice kladně přijaté dílo, oceňované ve všech směrech. Samozřejmě, že i zde se rozproudila diskuze, ale věcná a slušná. Film je hodnocen převážne z uměleckého hlediska a milostné téma je chápáno pouze jako rámec příběhu. Nikde nebyly titulky jako "...fag movie wins..." nebo "...queer drama.." Pokud by se tak bývalo bylo stalo, byl by býval byl z toho obrovský skandál. Aspoň v tomhle směru jsou místní novináři ok.

Poslední věc, kterou bych rád okomentoval je stav policie v Čechách. Nikdy ve mě policie nevzbuzovala důvěru a vždy jsem byl přesvědčen, že dost jejích členů je rasistických a xenofóbních a jaksi hodně stranících pravicovým organizacím. Pokaždé, ale skutečně pokaždé, když zde byl nějaký protest pravičáků a levičáků (nemám na mysli komunisty), byli to vždy pravičáci, které policie chránila a levičáci, které tvrdě zbyla. Ať už to byly prvomájové demonstrace či různé koncerty. Jeden příklad jsem už uvedl na začátku - Czechteck - a pak tu jsou koncerty nácků, kde se hajluje a řvou protižidovská nebo xenofóbní hesla a naše policie jen přihlíží a ministr vnitra následně prohlásí, že se až tak nic hrozného nestalo. Jestli se nepletu, je tu zákon o podněcování k rasové či jiné nenávisti a snad zákony platí pro všechny. Typickým příkladem toho je poslední událost z Letů. Shromáždění oné nacionalistické strany, mimochodem shromáždění nepovolené, je údajně "slovně narušeno" provoláváním hesla "Pryč s nacismem!" a jeho autoři jsou vzápětí zatčeni policií a předvedeni k výslechu, namísto, aby policie rozehnala ono shromáždění. Od kdy je, prosím vás, v České republice trestný čin říct "Pryč s nacismem!"? Nacismus a jiné ideologie jsou trestné. Je to téměř neuvěřitelné a nečekal bych, že se něco takového stane v mé zemi. Stydím se a je mi z toho trochu úzko. Nejsme přece Rusko, abychom tohle tolerovali. Ministr vnitra to ohodnotil jako správný postup svých lidí. Ti policajti by ale měli být okamžitě propuštěni ze zaměstnání a Bublan by se měl zodpovídat na zasedání parlamentu. Tak i já křičím :"PRYČ S NACISMEM!".
Obdobný skandální postup policie se odehrál na jednom shromáždění komunistů, kde byl zase na oplátku zatčen anti-komunistický aktivista. Co dělal? Křičel :"Pryč s komunismem!". Tak bych mohl pokračovat dál, protože mnoho dalších případů by se určitě našlo.
Nevím, zda-li to je tím, že nejsem v České republice a vnímám spostu věcí jinak, z jiného úhlu pohledu, nebo je-li to tím, že jsem se změnil já díky mému pobytu tady. Každopádně jsou to věci, které mě nenechávají klidným a myslím, že je potřeba zvednou proti nim hlas a být slyšet. Nejen já!