Monday, March 27, 2006

Blahopřeji, Jesse!

Po roční tvrdé práci se Jesse konečně dočkal povýšení. Máme oba z toho velkou radost a nemusím nikomu říkat, koho to někdy v životě potkalo, jaký to je dobrý pocit, když váš šéf vaši práci ocení. Hned se jednomu chce lépe, aspoň na chvíli, pracovat a je motivován. Bohužel, když se to nestane tak jen zahořkne. A teď vidím já na Jessem, jak to i jemu udělalo dobře a že má z toho velice dobrý pocit.
Jen tak dál.
P.S. My jsme ještě čas neměnili. Stane se tak až 2.4. ve dvě ráno, i když některé české internetové denníky to tvrdily. Taže teď máte v Čechách o 7 hodin víc než máme my tady.