Sunday, September 25, 2005

Nová "kariéra"

Je to dva týdny, co jsem se začal hlídat jednoho kluka z Jersey City. Jeho jméno je Isai. Hlídat není úplně to pravé slovo, spíš se o něj starat a doprovázet ho na jeho mimoškolní činnosti. Musím ho vyzvednout ve škole na Manhattanu v 15:00 a pak jdeme na kroužek karate, který má od 16 do 17 hod. Někdy se stane, že mi jeho matka pošle SMS, abychom šli na konkurs pro různé oděvní obchody, protože on je taky model pro dětské oblečení. Už jsme byli na 3. To pak máme spoustu času a díky skvělému počasí jsme chodili do parku. Kroužek karate totiž odpadá a ty konkurzy jsou docela dobře organizované a jdou v rychlém tempu. Sranda je, že po mě chtěj, abych vyplnil na jeho kartu míry a velikosti oblečení, o kterých nemám ani páru. Po kroužku karate či jakékoliv jiné činnosti jedeme do Jersey City, kde máme být o 18:30. Když má karate tak to je časově tak akorát a má čas na domácí úkol, který si tam udělá. Někdy mu pomáhám a snažím se mu vysvětlit co má dělat a co po něm žádá. Chodí do druhé třídy a tak to pro mě není nepředstavitelný problém a já se cvičím třeba v hláskování, když mu říkám jak se některá slova píší. Kromě prvního dne, kdy to bylo úplně katastrofální, ale ne mojí vinou, ostatní dny už byly v pohodě a bez problémů. O co šlo? Systém školy je následující. Na školním dvoře se shromáždí všechny třídy, což je tak odhadem přes 200 dětí. Ve tři hodiny ochranka otevře bránu a na dvůr vtrhne dalších 200 dospěláků a nastane obrovský zmatek. Všude samé děti a rodiče a já se nemohl naprosto ten první den orientovat. Tak jsem šel do kanceláře školy, kde Isai už seděl. Jenže. Když jsem požádal o jeho vydání, odmítli mi ho dát s tím, že moje jméno nebylo matkou autorizováno a nemají ho na nějaké stašně důležité modré kartě. Mimochodem, oni něměli ani novou modrou kartu, kterou jim jeho máma měla dát. Jak se nakonec ukázalo, tak to udělala, ale učitelka Isae ji někam založila a tím vznikly všechny problémy. Je mi jasné, že nedaj dítě komukoliv, kdo si řekne a koho ani neznaj. Takže škola volala mámu, jenže ta v té době byla na služební cestě v Kanadě a nebrala telefon. Volali tedy otce, který pracuje v Jersey City, ale oni jsou rozvedení a on neměl ani tušení, kdo jsem. Samozřejmě. Jenže si ho mohl vyzvednout, tudíž ho požádali, aby si přijel pro syna co nejrychleji, protože jinak po 16:00 hodině musej kluka předat policajtům. Mně bylo jasné, že stihnout to teda nemůže. Pak se ještě volalo babičce, které jsem měl Isae večer předat. Ta sice o mě věděla, ale nikdy neviděla. I ta honem jela do školy, aby si kluka vyzvedla. Co čert nechtěl, když otec dorazil do školy, zjistil, že v tom zmatku a spěchu si nevzal žádný doklad, takže mu ho taky nemohli dát a už tu byla NYPD. Dvě policajtky a jako ve filmu, jedna hodná a druhá dělala bububu. Ale obě byly na mé straně a ujišťovaly mě, že moje chyba to není. Já byl možná víc nervozní než Isai. Nakonec přijela i babička, která školu upozornila na to, že onu strašně důležitou modrou kartu dala ráno učitelce. No prostě jako ze špatné americké komedie. Karta se našla ve středu ráno a co si myslíte, omluvil se nám někdo? Ne. Učitelkaj en řekla suché "sorry" a to bylo vše. Tak to byl můj první nejbláznivější den v mé nové "kariéře".

Sunday, September 18, 2005

Noční New York

Včera jsme byli se Sallie a jejím přítelem na večeři v naší oblíbené vegetariánské restauraci Vatan u příležitosti Jesseho narozenin. Na cestě k našemu autu, ano Jesse v sobotu a neděli jezdí autem do práce a kupodivu jezdí daleko lépe po New Yorku, což já bych si netrouf, než po New Jersey, jsem vyfotil noční Empire State Building a s ostudou musím říct, že nevím co je to za budovu na první fotografii. Tento víkend je ESB osvětlen v mexických barvách kvůli mexickému svátku nezávislosti. Také se musím omluvit za neostrost těchto fotek. Noční focení mi stále moc nejde. Ono se řekne digitální foťák a automat a nemusíš nic dělat, ale není to tak docela pravda.


Friday, September 16, 2005

Lodě, loďky, lodičky


Sunday, September 11, 2005

Failures of Bush's administration

Do the attack on New York and huricanne Katrina have anything in common? Yes. A total failure of the administration of George W. Bush. There was a terrorist attack on New York and the Pentagon 4 years ago. At that time, Mr B. had been president for roughly a half of year and he didn't do very much. Instead he tried to keep himself out of the public eye, because of awareness of all events that had happened around his election. We all are very familiar with pictures of Mr. B. when he learned for the first time about an airplane's crash into the WTC. The rescue operations that followed were not so much a result of his leadership as a result of the leadership of then mayor of New York City Rudolph Gulliani. The federal government had had information about a possible terrorist attack targeting American interests on U.S. soil since January 2001, but no one considered this information important. And then there was a huge failure of intelligence agencies who kept a lot to themselves and weren't willing to share any information which would have led them to the individuals who eventually carried out the attacks. This failure wasn't Mr. B's fault, because it is impossible to change the way those agencies work within half of year and there wasn't political will to do so at the time as well. After that event, everything changed. Mr. B. all of the sudden started to act as a commander in chief. Some good measures were adopted, such as reorganization of the intelligence agencies and investment in security at airports, but most of them were questionable. One the most notable of these was the Patriot Act that unprecedently interfered with and restricted democratic freedoms of citizens for the first time in U.S. history. Since then everything has been done under camouflage of the war against terrorism and people have feared to say anything against the powers that be in order not to be accused of being un-American and unpatriotic. Since he wanted to show everyone how powerful he was, Mr. B. launched a pointless war in Iraq for which he hasn't had any plan and before which he had forced intelligence agencies to change their findings about alleged weapons of mass destruction so that he could have justifed the war. There is a magnificent play on words here. WMD stands for weapons of mass destruction but some media call Mr. B. WMD too, but this time it stands for weapons of mass deception. Every war costs a lot of money so some changes needed to be made in the budget. Mr. B. cut the budget for maintainance and improvement of New Orleans levees as well as the budget for the Army Corps of Engineers. Instead of being on alert in the U.S. for when an emergency situation occurs, the National Guard is fighting in Iraq so there was a lack of national guard soldiers in affected areas. FEMA had a tremendous failure. Its head, appointed by Mr. B., was a roommate of Mr. B's presidential campaign chief and his only qualification was having ridden horses! Right-wing media have praised Mr. B. for cutting his vacation short and supposedly taking care of events in New Orleans. Well, he did cut his vacation short, but only for TWO days! That's really a big sacrifice. Not to mention that the huricanne hit the Gulf coast on Monday morning and he didn't end his vacation until Wednesday and only flew over affected areas with Air Force One. He personally visited New Orleans on Friday, 4 days later. Why did it take so long when after of one huricannes last year he came to Florida in two days? Perhaps because the governor of Florida is his brother while the governor of Louisiana is a Democrat and most of New Orleans citizens lived in poverty. The mother of the Bushes, Barbara Bush, topped it off by saying that the people of New Orleans were poor so now when they live in the Astrodome they live better than before and have the benefits of that. She also is worried they might want to stay in Texas and that's something that literally gives her the creeps. No comment necessary.
Mr. B. demonstrated to the whole world how bad of a leader he is and that he's not capable of acting quickly and rationally in critical situations. The question is if it is enough for Americans to understand how bad of a chioce they made by electing him and what bad leadership America has. Mr. B. cannot be reelected again, but congressional and senatorial elections will take place next year, so it is time for voters to make the Republican leadership accountable in this country. America deserves better leadership.

Much of the English has been corrected by Jesse.

Selhání Bushovy administrativy

Mají útok na New York a hurikán Katrina něco společného? Ano. Totální selhání administrativy George W. Bushe. Před čtyřmi lety tu byl teroristický útok na New York a Pentagon. V té době byl Mr. B. prezidentem zhruba půl roku a moc toho neudělal, spíš se snažil být nenápadný, protože si moc dobře uvědomoval jaké všechny události se odehrály kolem jeho "zvolení". Všichni dobře známe záběry Mr. B., když se poprvé dozvěděl o nárazu letadla do WTC. Následné záchranné práce nebyly tak jeho zásluha jako spíš tehdejšího starosty města New York R. Gullianiho. Federální vláda měla už od ledna 2001 informace, že existovala možnost útoku na americké cíle přímo na uzemí USA, ale nebyl jim dáván velký význam. A pak je tu velké selhání bezpečnostních složek, které si hrály každá na vlastním písečku a nebyly ochotné sdílet informace, které by vedly až k těm, kteří nakonec útoky provedly. Ovšem toto selhání není tak úplně jeho vina, protože za půl roku není možné změnit chod těchto úřadů a v té době nebyla ani politická vůle tak učinit. Poté se vše změnilo. Mr. B. začal vystupovat jako vůdce. Byla přijata některá dobrá opatření, jako například reorganizace zpravodajských složek či investice do bezpečnostních opatření na letištích, ale více jich bylo řekněme diskutabilních. Mezi nimi první místo zaujímá tzv. Patriot Act, který poprvé v historii bezprecedentně zasahuje a omezuje demokratická práva občanů. A od té doby je vše děláno pod zástěrkou boje proti terorismu a tak lidé mají či měli strach říct cokoliv proti, aby nebyli označeni za neameričany a antipatrioty. A protože se Mr. B. rozhodl ukázat jaký je vůdce, rozpoutal nesmyslnou válku v Iráku, pro kterou opět nemá žádný plán a před kterou tlačil zpravodajské služby upravovat zjištění o údajných zbraních hromadného ničení tak, aby onu válku mohl ospravedlnit. Je tu teď nádherná slovní hříčka. Zbraně hromadného ničení se anglicky řekne Weapons of Mass Destruction zkratka WMD a média začala používat úplně stejnou zkratku pro Mr. B. s tím rozdílem, že poslední slovo je "deception" což znamená podvod. Jenže každá válka něco stojí a tak se muselo škrtat v rozpočtu. Čímž se dostávám k hurikánu Katrina. Mr. B. zkrátil rozpočet na zlepšení protipovodňových zábran právě v New Orleans, byl zkrácen rozpočet pro Army Corps of Engineers mající nastarost budování a údržbu národních vodních a jiných přírodních zdrojů, Národní garda místo aby byla doma v pohotovosti zasáhnout v případě neobvyklé události, bojovala v Iráku takže byl nedostatek jejich příslušníků v postižených oblastech. Na celé čáře selhala FEMA - federální úřad pro krizové události- jejíž šéf, dosazený Mr.B., byl během studií spolubydlící šéfa volebního štábu Mr.B. a jehož jediná kvalifikace byla jízda na koni! Pravicová média chválí Mr.B. například v tom, že zkrátil svoji dovolenou a začal se věnovat událostem v New Orleans a okolních oblastech. Zkrátil, to je pravda, ale jen o DVA dny! To je skutečně velká obět. Nehledě na to, že hurikán zasáhl uzemí USA v pondělí ráno a on ukončil dovolenou až ve středu a jen si tak přeletěl s Air Force One nad postiženou oblastí, ale osobně ji navštívil až v pátek, tedy 4 dny poté. Proč tak dlouho, když loňský rok byl na Floridě během dvou dnů po jednom z hurikánů? Asi proto, že na Floridě je guvernérem jeho bratr zatímco v Louisianě je to Demokratka a většina obyvatel New Orleans žila v bídě. A stará dáma Bushová tomu všemu nasadila korunu, když vyjádřila několik myšlenek - protože většina obyvatel N.O. byla chudá, tak teď, když žijí v Astrodome, což je sportovní hala, se vlastně mají lépe než předtím a vydělali na tom. Pak se taky obává, že ti lidé by mohli chtít zůstat žít v Texasu což ji doslova děsí. Tohle nepotřebuje komentář.
Mr. B. přesvědčil celý svět, jak špatný vůdce je a že nedokáže rychle a účelně jednat v krizových situacích. Otázkou je, jestli to bude stačit Američanům na to, aby pochopili jak špatnou volbu provedli jeho zvolením, jak špatné vedení teď Amerika má. Mr.B. už nemůže být znovuzvolen, ale příští rok budou volby do Kongresu a Senátu a je na čase, aby voliči zúčtovali s vládou Republikánů v této zemi. Amerika si zaslouží lepší zákonodárce a vládu.

Monday, September 05, 2005

Happy birthday Jesse!!!


I wish you wonderful birthday. Let everything you wish come true in your life, many many days full of joy, good luck and be in good health. I wish you all of this and much more from the bottom of my heart. Welcome among us in our thirties!